Vacature alert!
De Comeniusschool zoekt een vakleerkracht bewegingsonderwijs.
Meer info
Inloggen Social Schools | Registreren

Uitstroomgegevens

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

De leerlingen van groep 8 maken in april de verplichte eindtoets. Met ingang van het schooljaar 2022-2023 zal dit de eindtoets zijn van IEP. Met ingang van schooljaar 2023-2024 wordt dit een zgn. doorstroomtoets, die de leerlingen al in februari zullen maken.

18%

vmbo-(g)t

12%

vmbo-(g)t / havo

16%

havo

12%

havo / vwo

39%

vwo

Hoe gaat het met onze oud-leerlingen?

Dit kunt u lezen in de jaarlijkse NCO rapportage over de positie van onze leerlingen gedurende de tijd op onze school en in het vervolgonderwijs. Hierin wordt inzichtelijk gemaakt hoe de de leerlingen van de Comeniusschool het doen met betrekking tot enkele belangrijke kenmerken van de leerlingpopulatie of de school zelf.

Deze NCO rapportage kunt u hier openen:

Op de website 'Scholen op de kaart' vindt u nog meer informatie over de Comeniusschool.