Inloggen Social Schools | Registreren

Bewegingsonderwijs

Bewegen en sport bij de Comeniusschool: Samen plezierig en gezond ontwikkelen

Waarom vinden we bewegen en sport belangrijk:

De Comeniusschool stimuleert haar leerlingen een gezonde, fitte en sportieve levensstijl te hanteren. Daartoe wordt een actief beleid gevoerd rondom sport, spel, beweging en voeding. De intentie is om alle leerlingen, naast de lessen bewegingsonderwijs en in combinatie met gezonde voeding, structureel sport-, spel- en bewegingsmogelijkheden aan te bieden met als doelstelling een brede, gezonde ontwikkeling en persoonlijke groei van leerlingen te faciliteren. En hiermee een basis te leggen voor een leven lang bewegen.Voorop staat dat de leerlingen plezier beleven aan en vertrouwen halen uit sportieve activiteiten. Plezier zit enerzijds in het samenspel als ook in het behalen van prestaties. Naast de speerpunten hoogbegaafdheid en dyslexie, spreekt het speerpunt sport en voeding de leerlingen in de volle breedte aan. 

 

Welke activiteiten organiseren we:

Alle klassen krijgen 2 maal per week  bewegingsonderwijs. Van groep 1 t/m 8 zijn de lessen methodisch opgebouwd en krijgt ieder kind zoveel mogelijk op zijn eigen niveau les. Voor de groepen 1 en 2 is de methode Bewegingsonderwijs in het Speellokaal de leidraad.De groepen 3 t/m 8 krijgen les 1 x per week les van een vakleerkracht, de andere les wordt door de groepsleerkracht gegeven. De methode Bewegen Samen Regelen is het uitgangspunt voor de lessen.

 • Tijdens de pauzes zijn er zgn. buiten-speelbakken met spelletjes die de beweging stimuleren
 • Interne sportevenementen zoals de Koningsspelen
 • Externe sportevenementen met andere scholen:
  • November: Waterpolotoernooi
  • Januari: Tafeltennistoernooi
  • Maart en April: Voetbaltoernooi
  • Mei: korfbaltoernooi
  • Juni: Avondvierdaagse
Hoe organiseren we de interne en externe sport evenementen:

We willen graag een maximale participatie van leerlingen, leerkrachten en ouders bij de verschillende activiteiten. Daarom betrekken we iedereen bij de organisatie van, en bij het evenement zelf. De sportcommissie heeft hierin een coördinerende en organiserende rol. In de sportcommissie zijn leraren leerkrachten en ouders betrokken, waardoor een goede integratie van kennis en ervaring bij het organiseren van de evenement mogelijk is.

De Sportcommissie:
 • Florence van Helten (vakleerkracht)
 • Amber Venderbosch
 • Marlous Bons