Vacature alert!
De Comeniusschool zoekt een vakleerkracht bewegingsonderwijs.
Meer info
Inloggen Social Schools | Registreren

The Leader in Me

Het pedagogische leerklimaat binnen de Comeniusschool is ambitieus. We stellen voor en met leerlingen hoge doelen en spreken hoge verwachtingen uit. We hebben veel aandacht voor het individuele kind en we weten heel goed wat de mogelijkheden van de kinderen zijn. We zien de talenten van onze kinderen en spreken hen hierop aan. We dagen hen uit en ondersteunen hen op positieve, stimulerende wijze. Daardoor zijn wij in staat om hen uit hun frustratie zone te halen en in hun eigen kracht te zetten.

We zetten sterk in op het ontwikkelen van 21st century skills, zoals samenwerken, kritisch denken, problemen oplossen, omgaan met feedback en verantwoordelijkheid nemen voor eigen keuzes. Dat doen we via het programma “The Leader In Me” dat de leerling in zijn eigen kracht zet door hem steeds meer leiderschap te geven over zijn eigen leerproces en zijn eigen leven. Door deze methodiek en de rustige sfeer in school creëren we een veilig klimaat waarin onze leerlingen leren om respectvol om te gaan met talenten en ontwikkelpunten van zichzelf en de ander.

Uitgangspunt van The leader in Me, is dat je de invloed op je leven kunt vergroten door persoonlijk leiderschap. Het gaat ons erom leerlingen die gewoonten mee te geven die hen nu en straks helpen zichzelf te ontwikkelen.

E-Book The Leader in Me
De 7 gewoonten helpen de leerlingen:
  • om, op basis van keuzemogelijkheden en argumentatie, zelf verantwoordelijkheid en beslissingen te nemen
  • om tijd zinvol te besteden
  • om bewust te worden van eigen zijn en kunnen; elkaar te begrijpen en relaties op te bouwen en te onderhouden
  • om de kracht van samenwerken te ontdekken en te gebruiken
  • plezier te hebben in leren 
Leiderschap is vanuit een positief zelfbeeld ruimte en tijd krijgen om verantwoorde keuzes te maken, voor jezelf, de ander en je als mens te ontwikkelen.