Vacature alert!
De Comeniusschool zoekt een vakleerkracht bewegingsonderwijs.
Meer info
Inloggen Social Schools | Registreren

Klachtenregeling

De klachtenregeling is alleen van toepassing als men met zijn klacht niet ergens anders terecht kan. Veruit de meeste klachten zullen in goed overleg op school met de leerkrachten en, indien nodig, de directie worden afgehandeld.
Indien dit echter onverhoopt, om wat voor reden dan ook niet mogelijk is, kan een beroep worden gedaan op de klachtenregeling.

Externe contactpersoon:

Mw L. Rosenberg- van der Velden

laurette.rosenberg@gmail.com

 

Klachtenregeling Sociaal veiligheidsplan