Inloggen Social Schools | Registreren

Verlof aanvragen

Verlof kan worden aangevraagd via de app van SocialSchools. De aanvraag komt dan bij de directie terecht, die aangeeft of de aanvraag wordt toegekend of niet. Ouders worden mondeling, telefonisch of per mail geïnformeerd indien een verzoek tot vrijstelling van het geregeld schoolbezoek wordt afgewezen.

Ouders die een vrijstelling aanvragen vanwege bijv. een jubileum wordt verzocht bewijs van datum/evenement te overleggen. Alle kinderen die zijn ziek gemeld of afwezig zijn op een dag voorafgaand aan of direct volgend opeen vakantie worden gemeld bij de leerplichtambtenaar. Ook overige ‘verdachte’ ziekmeldingen worden genoteerd en doorgegeven.
 

Dit zijn de regels omtrent verlof buiten de vakanties om

U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. U kunt een boete krijgen als u dit wel doet. Als u in de schoolvakanties niet weg kunt door uw werk kunt u toestemming vragen om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan.

Vrij buiten de schoolvakanties

Soms kunt u door uw werk tijdens geen enkele schoolvakantie in het schooljaar met uw gezin op vakantie. Dit moet dan komen door de specifieke aard van uw beroep. Bijvoorbeeld omdat u:

  • seizoensgebonden werk heeft, bijvoorbeeld in de fruitteelt of horeca;
  • met piekdrukte te maken krijgt tijdens schoolvakanties;
  • als zelfstandige een groot deel van uw inkomen mist als u tijdens de schoolvakanties weg bent.
Toestemming aanvragen bij directeur van de school

U vraagt toestemming bij de directeur. Dit moet 8 weken of eerder voordat u op vakantie gaat. De directeur mag uw kind vrij geven voor maximaal 10 dagen. Dit mag 1 keer in een schooljaar. Langer op vakantie gaan buiten de schoolvakanties mag niet van de wet. 

De directeur beslist of uw kind buiten schoolvakanties op vakantie mag. Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u dit schriftelijk aan de directeur melden.  

Bewijzen dat u niet tijdens schoolvakantie op vakantie kunt

Kunt u geen enkele schoolvakantie 2 weken achter elkaar op vakantie? En komt dit door uw werk? Dan moet u dit kunnen bewijzen. Bijvoorbeeld met:

  • een verklaring van uw accountant. Hiermee laat u zien dat u een groot deel van uw inkomsten mist als u tijdens schoolvakanties op vakantie gaat. Dit is heet ook wel een ‘onoverkomelijk bedrijfseconomisch risico’.
  • een verklaring van uw werkgever als u seizoenswerk doet.
Voorwaarden vakantie buiten de schoolvakanties

Uw kind krijgt alleen vrij om op vakantie te gaan als:

  • dit niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie is;
  • u door uw werk niet op vakantie kunt tijdens schoolvakanties; 
  • u dit schooljaar nog niet buiten de schoolvakanties op vakantie bent geweest;
  • u niet 2 weken achter elkaar op vakantie kunt met uw gezin. In geen enkele schoolvakantie.
Vrij voor bijzondere gebeurtenissen

Uw kind kan ook vrij krijgen bij bijzondere gebeurtenissen. Bijvoorbeeld bij een begrafenis of huwelijk. Hiervoor moet u toestemming vragen. Dit doet u bij de directeur van de school. Bij bijzondere gebeurtenissen kunt u voor meer dan 10 dagen vrij vragen. U moet toestemming vragen aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. Hij controleert of kinderen naar school gaan.