Vacature alert!
De Comeniusschool zoekt een vakleerkracht bewegingsonderwijs.
Meer info
Inloggen Social Schools | Registreren

Vakleerkrachten

De volgende vakleerkrachten/specialisten zijn op onze school aanwezig:
  • Vakleerkracht bewegingsonderwijs
  • Vakleerkracht theaterklas
  • Vakleerkracht beeldende vorming
  • Vakleerkracht muziek
  • Specialist jonge kind
  • Specialist leren
  • Onderwijskundige 
  • Remedial teacher
  • Specialist ICT
  • Leescoördinator
Gymlessen

Er is 4 dagen per week een vakleerkracht bewegingsonderwijs werkzaam. Alle groepen hebben 2x per week bewegingsonderwijs in de eigen gymzaal. 

Beeldende vorming

Voor beeldende vorming is een vakleerkracht aanwezig. Hier krijgt iedere groep eens in de zoveel tijd les van (ca. 9 lessen per jaar). Dit wordt ingedeeld volgens een rooster. Daarnaast wordt er wekelijks aandacht besteed aan verschillende beeldende vorming lessen in de klas. De vakleerkracht ondersteunt en stimuleert de leerkrachten bij het gebruik van wisselende, creatieve technieken.

Muzieklessen

Muziek wordt gegeven door een externe vakdocent. Deze leerkracht is vanuit het Kunstenhuis. Zij geeft in iedere groep op jaarbasis 20 uur muziek. Per groep zijn dit 20 lessen per jaar van 45 min. Daarnaast heeft de groepsleerkracht ook aandacht voor het vak muziek.

Theaterlessen

Recent is het speellokaal getransformeerd tot een expressie lokaal. In dit lokaal wordt wekelijks een dagdeel per week door een vakleerkracht theaterles gegeven aan alle groepen.

Juf Florence

Leerkracht lichamelijke opvoeding

Juf Fleur

Vakleerkracht theater

Juf Wendelmoed

Vakleerkracht kunst

Juf Danielle

Vakleerkracht muziek

Meester Soarez

Vakleerkracht muziek