Inloggen Social Schools | Registreren

Medezeggenschapsraad

Ook op de Comeniusschool is een Medezeggenschapsraad (MR) gekozen. De MR is een orgaan voor medezeggenschap en voor inspraak. De MR geeft op die manier mede vorm aan het beleid van de school.

De MR bestaat uit gekozen vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten en spreekt dus ook namens deze groepen. Heeft u een vraag aan de MR? Spreek gerust de MR leden aan of stuur een email naar mr@comeniusschool.info.

De MR van de Comeniusschool bestaat uit 4 ouders, de "Oudergeleding" en 4 leerkrachten, de "Personeelsgeleding".

 

De MR is als volgt samengesteld:
Oudergeleding
  • Joke Davio
  • Wenneke Meerstadt
  • Freek van der Linden
  • Erik aan de Stegge (Vz)
Personeelsgeleding
  • Els Barthel
  • Carla van der Meer
  • Lena Keijzer
  • Marja Beemer