Voor verzuimaanvragen dient (indien mogelijk) minstens 5 werkdagen van tevoren een formulier te
zijn ingevuld t.a.v. de directie, met duidelijk daarop de reden van het verzuim.
Dit formulier kunt u ophalen en ook weer afgeven op de administratie of bij de directie.

Ouders worden mondeling, telefonisch of per mail geïnformeerd indien een verzoek tot vrijstelling van het geregeld schoolbezoek wordt afgewezen.

Ouders die een vrijstelling aanvragen vanwege bijv. een jubileum wordt verzocht bewijs van datum/evenement te overleggen.

Alle kinderen die zijn ziek gemeld of afwezig zijn op een dag voorafgaand aan of direct volgend op
een vakantie worden gemeld bij de leerplichtambtenaar. Ook overige ‘verdachte’ ziekmeldingen worden genoteerd en doorgegeven.