Voor verzuimaanvragen dient (indien mogelijk) minstens 5 werkdagen van tevoren een formulier te
zijn ingevuld t.a.v. de directie, met duidelijk daarop de reden van het verzuim.
Dit formulier kunt u ophalen en ook weer afgeven op de administratie of bij de directie.

Ouders worden mondeling, telefonisch of per mail geïnformeerd indien een verzoek tot vrijstelling van het geregeld schoolbezoek wordt afgewezen.

Ouders die een vrijstelling aanvragen vanwege bijv. een jubileum wordt verzocht bewijs van datum/evenement te overleggen.

Alle kinderen die zijn ziek gemeld of afwezig zijn op een dag voorafgaand aan of direct volgend op
een vakantie worden gemeld bij de leerplichtambtenaar. Ook overige ‘verdachte’ ziekmeldingen worden genoteerd en doorgegeven.

Dit zijn de regels omtrent verlof buiten de vakanties om:

U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. U kunt een boete krijgen als u dit wel doet. Als u in de schoolvakanties niet weg kunt door uw werk kunt u toestemming vragen om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan.

Vrij buiten de schoolvakanties

Soms kunt u door uw werk tijdens geen enkele schoolvakantie in het schooljaar met uw gezin op vakantie. Dit moet dan komen door de specifieke aard van uw beroep. Bijvoorbeeld omdat u:

Toestemming aanvragen bij directeur van de school

U vraagt toestemming bij de directeur. Dit moet 8 weken of eerder voordat u op vakantie gaat. De directeur mag uw kind vrij geven voor maximaal 10 dagen. Dit mag 1 keer in een schooljaar. Langer op vakantie gaan buiten de schoolvakanties mag niet van de wet. 

De directeur beslist of uw kind buiten schoolvakanties op vakantie mag. Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u dit schriftelijk aan de directeur melden.  

Bewijzen dat u niet tijdens schoolvakantie op vakantie kunt

Kunt u geen enkele schoolvakantie 2 weken achter elkaar op vakantie? En komt dit door uw werk? Dan moet u dit kunnen bewijzen. Bijvoorbeeld met:

Voorwaarden vakantie buiten de schoolvakanties

Uw kind krijgt alleen vrij om op vakantie te gaan als:

Vrij voor bijzondere gebeurtenissen

Uw kind kan ook vrij krijgen bij bijzondere gebeurtenissen. Bijvoorbeeld bij een begrafenis of huwelijk. Hiervoor moet u toestemming vragen. Dit doet u bij de directeur van de school. Bij bijzondere gebeurtenissen kunt u voor meer dan 10 dagen vrij vragen. U moet toestemming vragen aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. Hij controleert of kinderen naar school gaan.