De zeven gewoonten


Uitgangspunt van The leader in Me, is dat je de invloed op je leven kunt vergroten door persoonlijk leiderschap. Het gaat ons erom leerlingen die gewoonten mee te geven die hen nu en straks helpen zichzelf te ontwikkelen.

Dit zijn de zeven gewoonten:

Gewoonte 1: Wees proactief    Je maakt je eigen keuze
Gewoonte 2: Begin met het einddoel voor ogen   Maak een plan
Gewoonte 3: Belangrijke zaken eerst   Eerst werken, dan spelen
Gewoonte 4: Denk win-win   Zoek naar voordeel voor iedereen
Gewoonte 5: Eerst begrijpen, dan begrepen worden   Luister voordat je praat 
Gewoonte 6: Creëer synergie   Samen is beter
Gewoonte 7: Houd de zaag scherp   Evenwicht voelt het best 

De 7 gewoonten helpen de leerlingen:

- om, op basis van keuzemogelijkheden en argumentatie, zelf verantwoordelijkheid en beslissingen te nemen
- om tijd zinvol te besteden
- om bewust te worden van eigen zijn en kunnen; elkaar te begrijpen en relaties op te bouwen en te onderhouden
- om de kracht van samenwerken te ontdekken en te gebruiken
- plezier te hebben in leren

Kortom: Leiderschap is vanuit een positief zelfbeeld ruimte en tijd krijgen om verantwoorde keuzes te maken, voor jezelf, de ander en je als mens te ontwikkelen.