The Leader in Me


 

Klik hier voor meer informatie over De 7 gewoonten op de speciale The Leader in Me groepspagina!

Het pedagogische leerklimaat binnen de Comeniusschool is ambitieus. We stellen voor en met leerlingen hoge doelen en spreken hoge verwachtingen uit. We hebben veel aandacht voor het individuele kind en we weten heel goed wat de mogelijkheden van de kinderen zijn. We zien de talenten van onze kinderen en spreken hen hierop aan. We dagen hen uit en ondersteunen hen op positieve, stimulerende wijze. Daardoor zijn wij in staat om hen uit hun frustratie zone te halen en in hun eigen kracht te zetten. We zetten sterk in op het ontwikkelen van 21st century skills, zoals samenwerken, kritisch denken, problemen oplossen, omgaan met feedback en verantwoordelijkheid nemen voor eigen keuzes. Dat doen we via het programma “The Leader In Me” dat de leerling in zijn eigen kracht zet door hem steeds meer leiderschap te geven over zijn eigen leerproces en zijn eigen leven. Door deze methodiek en de rustige sfeer in school creëren we een veilig klimaat waarin onze leerlingen leren om respectvol om te gaan met talenten en ontwikkelpunten van zichzelf en de ander.

De zeven gewoonten
Uitgangspunt van The leader in Me, is dat je de invloed op je leven kunt vergroten door persoonlijk leiderschap. Het gaat ons erom leerlingen die gewoonten mee te geven die hen nu en straks helpen zichzelf te ontwikkelen.


Dit zijn de zeven gewoonten:
 
Gewoonte 1:
Wees proactief. Je maakt je eigen keuze.
Gewoonte 2:
Begin met het einddoel voor ogen. Maak een plan.
Gewoonte 3:
Belangrijke zaken eerst.
 
Gewoonte 4:
Denk win-win. Zoek naar voordeel voor iedereen.
 
Gewoonte 5:
Eerst begrijpen, dan begrepen worden. Luister voordat je praat. 
Gewoonte 6:
Creëer synergie  
Samen is beter.
Gewoonte 7:
Houd de zaag scherp. Evenwicht voelt het best.
 


De 7 gewoonten helpen de leerlingen:

- om, op basis van keuzemogelijkheden en argumentatie, zelf verantwoordelijkheid en beslissingen te nemen
- om tijd zinvol te besteden
- om bewust te worden van eigen zijn en kunnen; elkaar te begrijpen en relaties op te bouwen en te onderhouden
- om de kracht van samenwerken te ontdekken en te gebruiken
- plezier te hebben in leren

 

Kortom: Leiderschap is vanuit een positief zelfbeeld ruimte en tijd krijgen om verantwoorde keuzes te maken, voor jezelf, de ander en je als mens te ontwikkelen.