Praktische update

Startbijeenkomsten
De startbijeenkomsten zijn digitaal gedaan (met uitzondering van groep 8). Veel van u hebben al even laten weten aan de leerkracht dat u de filmpjes heeft bekeken, dat is fijn! De collega’s missen het contact met de ouders en roepen u dan ook op om vooral te mailen als u een vraag heeft of ergens mee zit. Er kan dan zeker een afspraak gemaakt worden! De kennismakingsgepsrekken worden direct na de herfstvakantie gehouden. 

Ventilatie
Wij hebben als school de check op het bouwbesluit uitgevoerd en kunnen constateren dat we hieraan voldoen. De gegevens zijn verzonden naar het LCVS. De aanbeveling is om in iedere groep een CO2 meter te plaatsen zodat de mate van ventilatie kan worden bijgehouden en we alert zijn om op tijd te ventileren (juist wanneer het kouder gaat worden). De meters zijn moeilijk verkrijgbaar maar we zijn er mee aan de slag.

Inspectie
Op 5 en 12 oktober komt de inspectie op bezoek. Dit betreft het uitgestelde bezoek van afgelopen april. De voorbereidingen zijn in volle gang en we vinden het fijn om onze school goed te laten zien. Naast een bezoek in de klassen zal er op 12 oktober ook gesproken worden met leerlingen, leerkrachten, ouders, samenwerkingspartners en natuurlijk met de directie en de IB-ers. Wij houden u  op de hoogte!

Verkeer
Het zal een aantal van u niet ontgaan zijn: de middelbare scholieren zijn ware kamikazes op de fiets maar vooral ook de scooters. Zelf op het zebrapad bij de klaar-overs vertonen zij levensgevaarlijk gedrag. Wij zien helaas nu gebeuren dat een groot aantal van hen over de parkeerplaats rijdt om de zebra te vermijden; daarmee verplaatst zich het probleem. Veiligheid creëren wij samen, dus fijn als u zich aan de afspraken blijft houden en met ons alert blijft!

Ziek/klachten
We krijgen momenteel veel vragen over of leerlingen nu wel of niet op school mogen komen en wat wij vanuit school aanbieden in het geval van leerlingen die thuis moeten blijven.
Dit willen we graag duidelijk uiteen zetten. Het is goed om nogmaals te benadrukken dat wij zelf de regels niet bepalen; wij volgen de richtlijnen van het RIVM. De bijgevoegde beslisbomen kunnen mogelijk meer helderheid geven bij de vragen die u heeft.

Mocht het zo zijn dat uw kind dan thuis blijft dan hebben we de volgende afspraken:

  • In alle midden- en bovenbouwgroepen staat de weektaak (of het werk van die week) op de groepspagina. De link heeft u gekregen van de leerkracht. 
  • Wanneer uw kind thuis moet blijven en niet echt ziek is kunt u een mail sturen aan de leerkracht om het benodigde werk/boeken te regelen zodat uw kind thuis kan werken volgens het schema van de klas. Het kan een aantal dagen duren voordat dit is geregeld, houd u daar alstublieft rekening mee!

  • Wanneer uw kind voor langere tijd, bijvoorbeeld 10 dagen in quarantaine, thuis moet blijven, vragen we de leerkrachten om te faciliteren dat de leerling betrokken kan worden bij de groep en de lessen via Google Meet. 

NB wanneer een kind “gewoon” ziek is dat geldt bovenstaande niet. We gaan er dan vanuit dat uw kind niet in staat is om schoolwerk te maken. Dit is eigenlijk een situatie zoals het altijd al ging voor het Corona tijdperk.