Start van het schooljaar
Vergeet u niet te controleren of uw kind(eren) in de juiste groepen staat/staan in het ouderportaal van de website? Mocht dit niet zo zijn, dient u dit zelf aan te passen!
De Nieuwsbrief en de eerste klassenmails zijn deze week verstuurd!