Update schoolsluiting

Wij sluiten gevoelsmatig de eerste periode van de schoolsluiting  af, die helaas naadloos overgaat in de volgende periode tot aan de meivakantie. We zien en horen dat veel  van jullie een ritme hebben gevonden in het thuisonderwijs, en mogelijk zijn er ook mensen die het juist zwaar vinden, zeker nu het nog even duurt.
Het allerbelangrijkste voor ons is dat het onder deze omstandigheden goed gaat met al onze leerlingen thuis. Schoolwerk is een belangrijk onderdeel van het dagritme geworden! De digitale leeromgeving biedt houvast (en gezelligheid).  Alle collega's hebben contact met de leerlingen via diverse kanalen; als u als ouder echter extra advies of hulp nodig kunt u natuurlijk ook contact opnemen met de leerkracht! Al met al is het natuurlijk niet zo dat er een schooldag volledig nagebootst moet worden thuis, de situatie is namelijk niet zoals op school.

Wij zijn erg  trots op alle leerlingen, maar ook op u als ouders die het proces zo goed ondersteunen. Deze  nieuwe vorm van werken is onwennig en nieuw voor alle partijen- en niemand heeft hier om gevraagd…

Wij doen ons best er met het team iets van te maken, ons daarbij goed beseffend dat we onmogelijk iedereen tevreden kunnen stellen. 

Op school zijn wij druk met de noodopvang van een aantal kinderen (per dag maximaal 20) en alle organisatorische zaken die verder nog op ons af komen. Fijn is het om contact met u te hebben tijdens de bieb-uurtjes, aan de telefoon of via de mail. De bemoedigende woorden doen ons goed!

Maandag a.s. (6 april)  kunnen de leerlingen uit de groepen 3-8 weer langs komen om schoolwerk en nieuwe materialen op te halen. De school is daartoe open van 11:00-12:00 uur en van 14:00-15:00 uur. Alles ligt klaar in de klassen of op de gang; graag gepaste afstand houden, zowel in als buiten de school!  Tevens is er voor elk GEZIN een kleine attentie af te halen in de centrale hal!

Volgende week zijn op maandag en dinsdag de plusklas-leerlingen steeds een uurtje op school voor de jaarlijkse Kangoeroewedstrijd, en is op dinsdag 7 april en donderdag 9 april de bieb weer open (van 11:00-12:00 uur) voor het ruilen van leesboeken. Maak hier vooral gebruik van met het oog op het lange paasweekend!

Tenslotte hebben wij een foto boodschap gemaakt voor al onze leerlingen. Voor de eerste 5 inzenders die alle 30 (!) teamleden goed weten te benoemen (voornamen zijn voldoende) ligt er na Pasen een prijs klaar op school (winnaars worden bekend gemaakt via de website).