Update schoolsluiting

De eerste week zit er op! Er is enorm hard gewerkt hier en ook bij u thuis om de eerste stappen te zetten in het onderwijs op afstand. Het doel van deze week was om het in de basis op de rit te krijgen en het dagelijks contact met de leerlingen te onderhouden.

De digitale leeromgevingen worden elke dag bijgehouden en ge-update, zo ook die van de plusklas! Diverse groepen hebben online blogs of chats, ook wordt de leerlingen regelmatig verzocht werk of input te delen met de leerkracht of de klas. 

We vangen op dit moment kinderen op in de school. Om te voorkomen dat de aantallen te groot worden, willen wij ouders die hier gebruik van (gaan) maken, graag attenderen op het volgende:

  • Kinderen mogen alleen gebracht worden als u werkzaam bent in één van de vitale sectoren en echt geen andere oplossing heeft. Als één van de ouders thuis werkt/is gaan we er vanuit dat de kinderen thuis blijven!  

  • Kinderen die klachten hebben kunnen echt niet naar school komen.

  • Mocht u denken dat u in aanmerking komt voor de opvang voor uw kinderen, laat u dat dan vooraf weten bij een van ondergetekenden.

Uiteraard zijn wij er voor de kinderen maar wij moeten ons aan de regels houden om de veiligheid maar vooral ook de gezondheid van leerlingen, ouders en leerkrachten te kunnen waarborgen. Het kan dus gebeuren dat wij vragen om een werkgeversverklaring.

Om het leesonderwijs te stimuleren is het belangrijk dat leerlingen blijven lezen. Mocht u thuis of op andere manieren (lenen van elkaar/online) geen leesboeken meer beschikbaar hebben dan kunt u op maandag en donderdag tussen 11 en 12 uur in de bibliotheek van de school terecht. Graag hierbij ook weer de regels in acht nemen: niet allemaal tegelijk naar binnen en afstand houden.

De reacties van u als ouders zijn hartverwarmend. Dank daarvoor, we realiseren ons dat het ook veel vraagt van u, wij denken aan jullie!

Daarnaast zijn we heel trots op het team en de manier waarop iedereen zijn/haar schouders onder deze bizarre omstandigheden zet. Wij blijven iedere dag streven naar verbetering om het onderwijs vorm te blijven geven.