Thuisonderwijs tijdens schoolsluiting

Gisteren en vandaag is er hard gewerkt aan onderwijs in een andere vorm. Fijn dat bijna voor alle leerlingen de spullen vandaag zijn opgehaald. 

Vanaf morgen gaan we aan de slag thuis. Hoe gaat dat in zijn werk?
Er is een groepspagina in Google gemaakt. Hierop komt iedere dag een filmpje van de leerkracht. Bij de kleuters staan er tips op, bij groep 3 t/m 8 staat er werk op voor die dag. Voor de plusklas komt er morgen ook een pagina in de lucht. De links vindt u onderaan deze email. Wanneer u op de link klikt dan kunt u de pagina openen. Het betreft leerstof in de basisvakken (waar leerlingen goed zelf mee aan de slag kunnen) en verder een aantal andere, voor de groep relevante items (typen, Gynzy, basispoort, een blog, etc.) Alles wordt aangeboden in de vorm van een week- en/of dagtaak.

Wat verwachten van u als ouder?
Voor geslaagd thuisonderwijs hebben we uw hulp hard nodig! We vragen u uw kind(eren) te begeleiden in het maken van het werk. Elk kind gaat anders met deze situatie om en we vragen u rekening te houden met de aanpak die uw kind nodig heeft. Hieronder enkele basistips:  

  • Controleer of uw kind elke dag alle taken heeft gemaakt.

  • Stel eisen aan het werk wat betreft volledigheid en netheid.

  • Laat uw kind NIET vooruit werken. We hebben het lespakket zo samengesteld dat uw kind elke dag de belangrijkste vaardigheden traint. Elke dag een hoeveelheid leerstof is beter dan in één keer alles en daarna wekenlang niets. 

  • Het ene kind zal prima zelf een werkschema kunnen maken, andere kinderen zullen uw hulp nodig hebben met hoe het werk te verdelen over de dag. Bouw ook pauzes in. 

  • Kijk eventueel samen met uw kind het werk na. Ga altijd uit van het aantal goede antwoorden in plaats van het aantal fouten te tellen. 

  • Uw kind heeft alle basisstof gehad op school om deze taken goed te kunnen maken. Help ze wel even op weg. 

  • Op dit moment onderzoeken wij in de met een aantal klassen de mogelijkheid om kinderen met ons te laten chatten op bepaalde tijdstippen, zodat ze ons ook vragen kunnen stellen. De leerkrachten zijn hoe dan ook per mail bereikbaar.

  • Probeer uw kind ook zoveel mogelijk  leesboeken te laten lezen. 

Ondertussen op school...
Er worden dagelijks  leerlingen opgevangen die niet thuis kunnen blijven omdat ouders deels in de vitale beroepen werken en echt geen andere oplossing hebben. Daarom zijn er alle dagen collega’s aanwezig om deze leerlingen op te vangen. We clusteren ze in twee groepen. Met de kinderen van groep 3-8 werken we op school vooral aan het thuiswerk programma van die dag. Daarnaast is elke dag één van ons twee ook aanwezig; mocht u dus vragen hebben zijn we bereikbaar.

Dank voor alle waardering die veel ouders naar ons uitspreken en het aanbod voor hulp. Dit voelt enorm goed.