Update schoolsluiting

Hierbij geven wij u graag een update omtrent de situatie rond de schoolsluiting.

De school is de komende 3 weken gesloten.

De volgende evenementen gaan dan ook niet door:

  • Kennismakingsochtend voor nieuwe ouders
  • Inloopavond
  • De kangoeroe wedstrijd van de plusklas (wordt hopelijk verplaatst)
  • De individuele schoolfoto’s
  • Het schoolvoetbaltoernooi (wordt mogelijk verplaatst)
  • Het digitale verkeersexamen in groep 7 (wordt hopelijk verplaatst)
  • Palmpasen voor de groepen 2 en 3.

Wij zijn druk bezig om per leerjaar een digitale leeromgeving op de te zetten. U ontvangt waarschijnlijk morgen een mail met de links naar de klassen pagina's. Het doel van deze leeromgeving is het contact houden met de leerkrachten en het op peil houden van de lessen op het gebied van, in eerste instantie, rekenen, spelling, taal en lezen. 

Omdat we niet alles digitaal kunnen aanleveren hebben de leerlingen thuis ook het e.e.a. aan werkboeken en schriften nodig. Deze kunnen in de klassen  worden opgehaald: 

Morgen dinsdag 17 maart van 10-11 uur en van 14-15 uur (dit geldt niet voor de kleuters!)
Om mensenmassa’s te voorkomen willen wij u vragen hier creatief om te gaan: neem het vooral mee voor buren, vriendjes en kinderen die niet in de gelegenheid zijn langs te komen.

Als uw kind(eren) thuis géén beschikking heeft/hebben over een device (computer, laptop, iPad), neem dan even contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Er is een zeer klein aantal kinderen naar school gebracht vanochtend. Mocht het zo zijn dat u, als beide ouders werkzaam zijn in de vitale sectoren, uw kind later in deze periode ook komt brengen verwijzen wij u nogmaals graag naar de brief die daarover is verstuurd en het speciaal daartoe bestemde aanwezigheidsformulier.

Wij proberen er met zijn allen het beste van de te maken, en wij wensen u ook veel succes (en plezier!) met al onze thuisblijvende leerlingen. Wij missen ze in de klassen, in de gangen en op het plein....

Met vriendelijke groet,

Hanneke Vermunt en Marylse Witké
Directie Comeniusschool