SCHOOLSLUITING ivm CORONAVIRUS

Noodplan Coronavirus Comeniusschool

 

Aanleiding
U heeft ongetwijfeld vernomen dat de scholen met ingang van morgen dicht gaan tot 6 april, behalve voor de kinderen van ouders die beiden werken in de “vitale beroepen” (zie bijlage 1). Deze verregaande maatregel is nodig om de verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. 

Doel
In deze situatie hebben wij als doel om het leerproces van onze leerlingen zo goed mogelijk te stimuleren, ondersteunen en begeleiden.

Plan
Wij werken aan een plan om thuisonderwijs zo goed mogelijk vorm te geven. Hier hebben we natuurlijk even tijd voor nodig. Morgen gaan we met het team en anderen die hun hulp hebben aangeboden hiermee aan de slag. U hoort in ieder geval in de loop van de week hoe het plan er in eerste opzet uit gaat zien. 

Inventarisatie kinderen die wel komen
De kinderen van ouders die werken in de vitale beroepen zijn welkom op school. Wanneer u in deze sector werkzaam bent en u wilt graag uw kinderen naar school brengen, wordt u verzocht dit morgenochtend te melden bij de directie. Hiertoe kunt u gebruik maken van het bijgevoegde formulier (zie bijlage 2).

Het spreekt voor zich dat wij er vanuit gaan dat kinderen die ziek/verkouden zijn (volgens de richtlijnen van het RIVM) niet naar school komen. Ouders die hun kinderen komen brengen wordt verzocht niet naar binnen te gaan. De jongste leerlingen worden opgevangen bij de deur. 

Hoe nu verder?
Wij zullen onze uiterste best doen om op deze bijzondere situatie in te spelen. Wij denken dat alle leerlingen gebaat zijn bij een vorm van onderwijs in hun dagelijkse ritme. Wij realiseren ons ook dat dat iets van u vraagt als ouder. Wij hebben in deze situatie natuurlijk alle begrip wanneer u uw kind niet goed kunt ondersteunen omdat u mogelijk elders hard nodig bent in deze crisis. Wij hopen dat u ons op de hoogte houdt mocht u iets willen delen over uw kind(eren) of anderszins.

Laten we er samen onze schouders onder zetten en er het beste van maken!

Namens Team, Bestuur en MR,

Hanneke Vermunt, Marylse Witké, Willem de Bruin en Erik Aan de Stegge

 

Bijlage 1

Overzicht van cruciale beroepsgroepen tijdens de COVID-19 uitbraak

Sommige ouders of verzorgenden kunnen de komende periode op hun eigen school of opvang gebruik maken van de kinderopvangmogelijkheden, zodat zij zich kunnen inspannen om de samenleving draaiende te houden. Het gaat hier om beroepsgroepen die in de omstandigheden van COVID-19 vragen om continue bezetting.

 

Specifiek voor COVID-19

Specifiek voor COVID-19 zijn er cruciale beroepsgroepen om de samenleving draaiende te houden tijdens de COVID-19 uitbraak. Ouders of verzorgenden die hieraan werken, kunnen gebruik maken van de kinderopvang. De lijst met deze cruciale beroepsgroepen is als volgt:

 • Zorg, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.

 • Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens.

 • Openbaar vervoer.

 • Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.

 • Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, etcetera.

 • Vervoer van afval en vuilnis.

 • Kinderopvang.

 • Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.

 • Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard):

  • meldkamerprocessen

  • brandweerzorg

  • ambulancezorg

  • GHOR

  • crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s

 • Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie en gemeente), bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades).

Vitale processen

Voor Nederland gelden altijd al bedrijven die processen hebben die zijn aangemerkt als vitaal. Het gaat om circa 100 bedrijven die hier al van op de hoogte zijn.

 • Landelijk transport en distributie elektriciteit

 • Regionale distributie elektriciteit

 • Gasproductie, landelijk transport en distributie

 • Regionale distributie gas

 • Olievoorziening   

 • Internet en datadiensten

 • ICT/Telecom 

 • Internettoegang en dataverkeer   

 • Spraakdienst en SMS  

 • Plaats- en tijdsbepaling middels GNSS

 • Drinkwatervoorziening

 • Drinkwater 

 • Keren en beheren waterkwantiteit

 • Vlucht- en vliegtuigafhandeling 

 • Scheepvaart afwikkeling   

 • Grootschalige productie/verwerking en/of opslag (petro)chemische stoffen

 • Opslag, productie en verwerking nucleair materiaal

 • Toonbankbetalingsverkeer

 • Massaal giraal betalingsverkeer   

 • Hoogwaardig betalingsverkeer tussen banken   

 • Effectenverkeer  

 • Communicatie met en tussen hulpdiensten middels 112 en C2000

 • Inzet politie  

 • Basisregistraties personen en organisaties B Digitale overheids-processen

 • Interconnectiviteit (transactie-infrastructuur voor informatie uit basisregistraties)   

 • Elektronisch berichtenverkeer en informatieverschaffing aan burgers   

 • Identificatie en authenticatie van burgers en bedrijven   

 • Inzet defensie