Overblijven

Op de Comeniusschool blijven alle leerlingen tijdens de middagpauze over.

De leerlingen  eten  in hun  lokaal  onder  leiding  van  de  leerkracht.
In  de  kleutergroepen  is  tijdens  het  eten  een overblijfouder  aanwezig.
Daarna  spelen de leerlingen  onder toezicht  van overblijfmedewerkers; de  bovenbouw  speelt  van  11.55-12.25  uur  en  eet  daarna,  de  leerlingen  van  de  midden-  en onderbouw  eten  eerst  en  spelen  van  12.30-13.00  uur.
Kinderen  zijn  niet  verplicht  om  over  te blijven.
De  coördinatie  is  in  handen  van  Ingeborg van den Bosch  in  samenspraak  met  de directie.
De kosten per kind per jaar zijn:  € 60,- voor 3  middagen per week overblijven
€  40  voor  2  middagen  en  €  25,-  voor  1  middag.  
De  school heeft een ongevallen- en WA-verzekering afgesloten.