De Medezeggenschapsraad van de Comeniusschool

Ook op de Comeniusschool is een Medezeggenschapsraad (MR) gekozen. De MR is een orgaan voor medezeggenschap en voor inspraak. De MR geeft op die manier mede vorm aan het beleid van de school.

De MR bestaat uit gekozen vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten en spreekt dus ook namens deze groepen. 
Heeft u een vraag aan de MR? 
Spreek gerust de MR leden aan of stuur een email naar mr@comeniusschool.info.

De MR van de Comeniusschool bestaat uit 4 ouders, de "Oudergeleding" en 4 leerkrachten, de "Personeelsgeleding".


De MR als volgt samengesteld:

Oudergeleding:

- Joke Davio
- Wenneke Meerstadt
- Freek van der Linden
- Erik aan de Stegge (Vz)

Personeelsgeleding:
- Els Barthel
- Carla van der Meer
- Lena Keijzer
- Marja Beemer
Meer informatie over het functioneren van de MR, het MR reglement, het vergaderschema en de notulen van de MR vergaderingen vindt u in het beveiligde gedeelte van de website. Klik hier om direct in te loggen.
Ook op de Comeniusschool is een Medezeggenschapsraad (MR) gekozen. De MR is een orgaan voor medezeggenschap en voor inspraak. De MR geeft op die manier mede vorm aan het beleid van de school.
 


Meer informatie over het functioneren van de MR, het MR reglement, het vergaderschema en de notulen van de MR vergaderingen vindt u in het beveiligde gedeelte van de website. Klik hier om direct in te loggen.