De Medezeggenschapsraad van de ComeniusschoolOok op de Comeniusschool is een Medezeggenschapsraad (MR) gekozen. De MR is een orgaan voor medezeggenschap en voor inspraak. De MR geeft op die manier mede vorm aan het beleid van de school.

De MR bestaat uit gekozen vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten en spreekt dus ook namens deze groepen. Heeft u een vraag aan de MR? Spreek gerust de MR leden aan of stuur een email naar mr@comeniusschool.info.

De MR van de Comeniusschool bestaat uit 4 ouders, de "Oudergeleding" en 4 leerkrachten, de "Personeelsgeleding".

Voor het schooljaar 2015/2016 is de MR als volgt samengesteld:

De Oudergeleding: De Personeelsgeleding:

Doortje Cuijpers
Moeder van:
- Daan, 7a
- Willemijn, 6b
- Emma 3a

Inger Parser Zwart (scr.)
Juf van groep 1/2a
Intern Begeleider groep 1 en 2

Erik aan de Stegge
Vader van:
- Hannah, 3a
- Inne (bijna naar school)
 

Carla van der Meer
Juf van groep 3b

Menno Smidts
Vader van:
- Fien, 7a
- Lieve, 3a

Maartje van Aalst
Juf van groep 1/2b en 8a

Sharon Peters
Moeder van:
- Matthyn, 5a
- Roben, 4a

Marylse Witké (vz.)
Juf van groep 6/7b
De leden van de MR zijn te bereiken via het emailadres: mr@comeniusschool.info

Meer informatie over het functioneren van de MR, het MR reglement, het vergaderschema en de notulen van de MR vergaderingen vindt u in het beveiligde gedeelte van de website. Klik hier om direct in te loggen.