De Medezeggenschapsraad van de Comeniusschool


Ook op de Comeniusschool is een Medezeggenschapsraad (MR) gekozen. De MR is een orgaan voor medezeggenschap en voor inspraak. De MR geeft op die manier mede vorm aan het beleid van de school.

De MR bestaat uit gekozen vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten en spreekt dus ook namens deze groepen. Heeft u een vraag aan de MR? Spreek gerust de MR leden aan of stuur een email naar mr@comeniusschool.info.

De MR van de Comeniusschool bestaat uit 4 ouders, de "Oudergeleding" en 4 leerkrachten, de "Personeelsgeleding".

Voor het schooljaar 2017/2018 is de MR als volgt samengesteld:

De Oudergeleding: De Personeelsgeleding:
Doortje Cuijpers
Moeder van:
- Emma 7a
Els Barthel,
Ambulante leerkracht
 

Erik aan de Stegge
Vader van:
- Hannah, 6/7b
- Inne, 4a
 
Carla van der Meer
Juf van groep 6/7b en 3a
Alied Nijdam
moeder van
- Inez 8a
 
Eline Oprel
Juf van groep 1/2d
 
Esther Brons
moeder van 
- Veerle 6/7b
Marja Beemer
Juf van groep 4/5b
De leden van de MR zijn te bereiken via het emailadres: mr@comeniusschool.info

Meer informatie over het functioneren van de MR, het MR reglement, het vergaderschema en de notulen van de MR vergaderingen vindt u in het beveiligde gedeelte van de website. Klik hier om direct in te loggen.