Op de website
SCHOLEN OP DE KAART
vindt u nog meer informatie over de Comeniusschool.

Informatie over eindtoets en uitstroom naar het voortgezet onderwijs staat daar ook op beschreven
EINDTOETS
UITSTROOM
VOORTGANG VO

De resultaten van de Route 8 Eindtoets in schooljaar 2018-2019 vielen lager uit dan verwacht. Route 8 constateerde hierin een landelijke trend en gaf aan dat dit ondermeer te wijten is aan een minder goede concentratie en een te snel werktempo bij een groot aantal leerlingen.Onze score was nog wel hoger dan de Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep.
De eindadviezen voor het VO worden al gegeven VOOR de eindtoets wordt gemaakt. Aan de uitstroomgegevens valt af te lezen dat onze adviezen 'on point' zijn.

Hoe gaat het met onze oud-leerlingen?
Dit kunt u lezen in de jaarlijkse NCO rapportage over de positie van onze leerlingen gedurende de tijd op onze school en in het vervolgonderwijs. Hierin wordt inzichtelijk gemaakt hoe de de leerlingen van de Comeniusschool het doen met betrekking tot enkele belangrijke kenmerken van de leerlingpopulatie of de school zelf.
NATIONAAL COHORTONDERZOEK ONDERWIJS