De ouderraad van de Comeniusschool

De Comenius Ouderraad zet zich in om de relatie tussen ouders en school te versterken, m.b.t. school- en klassenactiviteiten.
 
Ouderparticipatie is belangrijk voor het reilen en zeilen van de school. Ieder schooljaar vinden veel activiteiten plaats voor de kinderen,  zoals bijvoorbeeld het schoolreisje, bezoek aan musea en boerderijen, de sinterklaasviering, de kerstviering en de sportdag. Om deze en veel andere activiteiten goed te laten verlopen is de betrokkenheid en hulp van veel ouders en leerkrachten hard nodig is. 
De Comenius ouderraad houdt zich bezig met de coördinatie en organisatie van deze activiteiten en zorgt voor een goede afstemming tussen ouders en school. Hierbij spelen de verschillende commissieleden en de klassenouders een cruciale rol.
 
Daarnaast kan de ouderraad de stem van de ouders over schoolzaken vertolken in de MR en bij de directie.

e-mailadres: ouderraad@comeniusschool.info