Stichting Vrienden van de Comeniusschool

 

HET ONTSTAAN VAN….

In 1996 bestond de “Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente” maar liefst 100 jaar.
Er vond onder andere een grote reünie plaats die door zo’n 850 personen bezocht werd. Tijdens die reünie en de daarop volgende feestweek werd duidelijk dat veel oud-leerlingen en –leerkrachten èn
veel ouders een band met de Comeniusschool hebben en deze ook graag willen behouden.
Zo ontstond het idee om een stichting op te richten die zorgt voor het behoud van dit contact. De “Stichting Vrienden van de Comeniusschool“ werd geboren.
 

DE STICHTING EN HAAR DOEL

De Comeniusschool wil graag zelfstandig blijven voortbestaan. De leerlingen, hun ouders, de meesters
en juffen en het bestuur van de school zijn daarvoor ons draagvlak.
Iedereen werkt met hart en ziel aan het bereiken van de gestelde doelen. Iedereen weet ook hoe
moeilijk dat soms is. Bijvoorbeeld omdat er te weinig geld is voor leermiddelen en andere voorzieningen.
De overheidsfinanciering is nu eenmaal krap. Ondanks de ouderbijdrage en allerlei evenementen
die extra geld opleveren, is er meer nodig om op het gewenste niveau te kunnen doorgaan.
De stichting heeft inmiddels als doelstelling, naast het behouden van contacten met oudleerlingen
en –leerkrachten, fondsen en donateurs te werven om zo onze kinderen wat meer faciliteiten te bieden binnen de Comeniusschool.
De donateurs zoeken wij vooral onder de ouders van onze leerlingen. Gelukkig heeft een groot deel van de
ouders zich reeds aangemeld bij onze stichting. En daar zijn we erg blij mee!
 

WORDT U OOK DONATEUR??

Graag begroeten wij ook u als donateur van de “Stichting Vrienden van de Comeniusschool”. Wie
donateur is, ontvangt jaarlijks een overzicht van de activiteiten van de stichting en verantwoording van hetgeen de stichting voor de school heeft kunnen doen. Verder kan door de donateurs de hulp van de stichting worden ingeroepen bij het organiseren van een reünie van hun oude klas. Voor € 15,00 per jaar (meer mag natuurlijk ook!) bent u donateur en steunt u onze school.
 

INFORMATIE

Stichting Vrienden van de Comeniusschool
Postbus 556
3700 AN ZEIST
IBAN: NL08 RABO 038.52.22.122

KvK Utrecht: 30148477