Klassenouders


De klassenouder is de schakel tussen de groepsleerkracht en de ouders/verzorgers van de kinderen bij zaken van organisatorische aard. Op verzoek van de groepsleerkracht assisteert de klassenouder bij de (organisatie van) activiteiten in de klas waarbij ouders betrokken zijn. Dat kan bijvoorbeeld zijn bij niveau lezen, Sinterklaasfeest, Kerstfeest, excursies, de verjaardag van de groepsleerkracht enzovoorts. De klassenouder kan daarbij de groepsleerkracht het organisatorische werk uit handen nemen door het sturen van mail naar ouders van de kinderen uit de groep, het benaderen van ouders om te helpen, het indelen van ouders die zich hebben aangeboden om te helpen enzovoorts.

Doel protocol klassenouders
Dit protocol is bedoeld als leidraad voor de klassenouders en de leerkrachten. We hopen dat dit protocol de samenwerking en communicatie tussen ouder en leerkracht bevordert en stimuleert. Jaarlijks wordt de samenwerking tussen ouder en leerkracht geëvalueerd en wordt het protocol, indien nodig, aangepast.
 
Lees hier het Protocol Klassenouders
​
Introductie
De klassenouders worden door de leerkracht tijdens de informatieavond in de desbetreffende groep aan het begin van het schooljaar geïntroduceerd.

Communicatie

Discretie
Klassenouders praten vrijuit over hun eigen ervaringen en bevindingen, maar gaan hier discreet mee om. Informatie over personen heeft een vertrouwelijk karakter en wordt niet naar buiten verspreid.

Lief en Leed pot
De klassenouders beheren de lief- en leedpot van de klas.
 
Lees hier het Protocol Lief- en Leed pot
 â€‹