Pesten en Pestprotocol

Aanspreekpersonen in het geval van pesten, pestgedrag en/of gepest worden zijn de vertrouwenspersonen van de school, te weten juf Brenda van Essen, juf Inger Parser en meester Rick Teseling (zie De School/ Vertrouwenspersoon).

Er hangen posters in de school met deze informatie erop, tevens zijn de vertrouwenspersonen langs geweest in de klassen om tekst en uitleg te geven en om hun 'gezicht te laten zien'.

Het pestprotocol is onderdeel van het Veiligheidsplan. Dit wordt momenteel geactualiseerd en aangepast.
Zodra het af is komt het op de website te staan.

De anti-pestcoördinatoren op school zijn
juf Inger Parser (iparser@comeniusschool.info)
meester Rick Teseling (rteseling@comeniusschool.info)


Het pestprotocol is verwerkt in het Veiligheidsplan van de Comeniusschool.

Sociaal Veiligheidsplan