Wat is de meldcode kindermishandeling?

De meldcode huiselijk geweld schrijft stap voor stap voor welke acties leerkrachten, onderwijsondersteuners, ouders en/of overige betrokkenen moeten ondernemen als zij kindermishandeling in de thuissituatie (huiselijk geweld) vermoeden. De meldcode is route 1 uit het Protocol 'kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag' voor de kinderopvang.

Basismodel meldcode Kindermishandeling

  1. In kaart brengen van signalen.

  2. Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van Veilig Thuis: het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Of een deskundige op het gebied van letselduiding.

  3. Gesprek met de betrokkene(n).

  4. Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen.

  5. Beslissen over hulp organiseren en melden.

Aanscherping sinds 1 januari 2019

Sinds 1 januari 2019 zijn stap 4 en 5 van de meldcode aangescherpt. In stap 4 wegen beroepskrachten op basis van de informatie uit stap 1 tot en met 3 af of zij een vermoeden hebben van huiselijk geweld of kindermishandeling. Daarbij bepalen zij met behulp van een afwegingskader of er sprake is van acute of structurele onveiligheid. In stap 5 nemen beroepskrachten twee beslissingen:

Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk?
Melden is noodzakelijk als er sprake is van acute of structurele onveiligheid.

Is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk?
Hulp verlenen is mogelijk als:

Indien hulp verlenen op basis van één van deze punten niet mogelijk is, is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk.

Zie ook:

Handleiding Meldcode Kindermishandeling

FILMPJE

Afwegingskader bij meldcode kindermishandeling