Vier jaar: naar school
 
Als uw kind vier jaar wordt, mag hij/zij voor het eerst naar school.
De kleutergroepen groeien in de loop van het jaar naar maximaal 30 leerlingen.
Kinderen die in juni en juli jarig zijn, evenals kinderen die jarig zijn in de vakantie, starten na de zomervakantie. Deze kinderen komen wennen tijdens het schoolbrede wenuurtje, dat wordt georganiseerd in één van de laatste schoolweken.

 
Kinderen die binnen de eerste twee weken na de zomervakantie jarig zijn, mogen op de eerste schooldag na de zomer meteen beginnen.

Kleuters die 4 worden en instromen van januari - juni zijn met ingang van het schooljaar 2021-2022 op vrijdag vrij. 
 
Lees hier het informatieboekje voor nieuwe kleuter-ouders!
Voor nieuwe ouders van kinderen in hogere groepen verwijzen wij u graag naar de schoolgids!