Schoolgids en overige documenten

 

In de schoolgids vindt u alle informatie over de school. Door middel van deze schoolgids wil de school enerzijds nieuwe ouders zodanig  informeren dat ze kunnen beslissen of de Comeniusschool een goede school is voor hun kind.
Anderzijds kan elke belangstellende erin lezen wat de school bereikt heeft en bereiken wil.

Mochten er na het lezen van deze schoolgids vragen zijn, nodigen wij u van harte uit op 1 van de 5 kennismakingsochtenden voor nieuwe ouders.

Aanmeldingsformulier

INSPECTIERAPPORT oktober 2020

Schoolgids 2021-2022

Toelatingsbeleid

Protocol Oudercommunicatie 

Jaarplan 2020-2021

Schoolondersteuningsprofiel

Privacy Verklaring

Dyslexie protocol

Sociaal Veiligheidsplan

Beleidsplan (hoog)begaafdheid

Klachtenregeling