Laatste nieuws


Hier vindt u het laatste nieuws van onze school

 
Datum
Inhoud
21-09-2019
Een drukke week op school..
We hebben een drukke week achter de rug!

Ten eerste stonden er de hele week zebra's bij het zebrapad om alle kinderen, ouders en overige wegbrengers en ophalers te belonen voor goed oversteken. Ook zijn fout- en scheefparkeerders aangesproken.
Wij hopen dat iedereen hiervan geleerd heeft:
- Veilig naar school op de fiets of lopend
- Veilig parkeren; in de vakken!
- Veilig oversteken; OP HET ZEBRAPAD! Wij hopen dat iedereen, ook als er GEEN zebra's met pepermuntjes staan en ook als u haast heeft, voor en na schooltijd over blijft steken op het zebrapad. Geef het goede voorbeeld en spreek elkaar aan bij incorrect gedrag!

  

Tijdens de startbijeenkomsten nieuwe stijl hebben veel ouders kennis gemaakt met de leerkrachten van hun kinderen, met de ouders van klasgenoten, maar ook informatie gekregen over het schoolplan, oudercommunicatie, de pluskas, het werk van de IB, de schaaklessen en The Leader in Me/7 gewoontes van Covey. Het leerlinglighthouse Suc6 had een hele bijzondere rol deze avonden, ze waren niet te missen met hun rode petjes!Op donderdag werd de eerste paal geslagen van het nieuwbouwproject van de EBG, dat 11 huizen gaat bouwen op het perceel naast onze school. Groep 5a had een bijzondere rol en mocht de zware paal heisen én zingen. Om deze bijzondere gebeurtenis met de school te vieren hebben wij voor alle kinderen gele veiligheidshesjes gekregen. Dank daarvoor!

  

Vrijdagochtend was het hoogtepunt van de week: de hele school zette juf Wilma in het zonnetje die na 44(!) jaar op de Comeniusschool lekker gaat verdienen van haar welverdiende pensioen. Na een lied-slang door de hele school en op het plein gingen alle klassen in 4 shifts naar de gymzaal om onder leiding van een dansjuf van DanZation een afscheidsdans in te studeren. Om 12:15 uur hebben we deze samen op het plein, onder grote belangstelling, uitgevoerd voor juf Wilma en haar vrolijk uitgezwaaid. Wat een prachtig gezicht, al die dansende kinderen! 
Na afloop van de schooldag heeft juf Wilma een groot aantal ouders de hand geschud en onder het genot van een Indonesische lunch afscheid genomen van het team en overige genodigden.  Wij wensen haar een heerlijke tijd samen met haar partner Huub!

De link naar de foto's en filmpjes van al deze evenementen staat op de homepage van het beveiligde gedeelte van deze website!   

    

  
Top


16-09-2019
Verkeersweek
Deze week willen wij met alle leerlingen maar ook vooral met de ouders focussen op 3 regels om de verkeerssituatie rond onze school veiliger te maken:
- Veilig naar school (op de fiets of lopend)
- Veilig parkeren (in de vakken)
- Veilig oversteken (bij het zebrapad)

Laten we daarbij niet schromen om ook ELKAAR aan te spreken op ons verkeersgedrag!
In de klassen wordt uitgebreid stil gestaan bij hoe het moet: hopelijk geven zij voortaan het goede voorbeeld!

Top