Update na eerste schoolweek en lustrum informatie
slider placeholder
Wij zijn blij dat wij de leerlingen weer in de klas hebben en merken ook dat het 3 weken vakantie is geweest. Voor sommige leerlingen heerlijk om weer in de vaste structuur te zitten en voor de andere leerling enorm wennen. De “zilveren weken” krijgen dan ook alle aandacht deze periode.

Corona

Een aantal leerlingen is thuis omdat ze in quarantaine zitten. Dat geldt ook voor een aantal teamleden en deze week zijn wij direct geconfronteerd met uitdagingen op het gebied van de bezetting. Op het moment dat een leerkracht niet aanwezig is in verband met quarantaine en de duo collega niet kan invallen kan het voorkomen dat wij moeten overgaan op online onderwijs. Dat is een zeer ongewenste maatregel met veel gevolgen, maar het alternatief (leerkrachten uit andere groepen uitwisselen) is niet haalbaar vanwege de kans op verspreiding door de school en quarantaine van meerdere groepen. 
Wij hopen dat het de komende tijd niet nodig zal zijn om groepen naar huis te sturen, maar dan weet u welke overwegingen hierin een rol spelen.

Per 11/1 is het protocol voor het primair onderwijs aangepast en de wijzigingen zijn hieronder weergegeven:
  • Het onderscheid in immuun en niet-immuun is vervallen.
  • Geen quarantainemaatregelen bij 1 of 2 besmettingen in de klas; wel quarantainemaatregelen bij 3 of meer besmettingen in een klas binnen 7 dagen.
  • Bij een asymptomatische besmetting (zonder klachten) is de quarantaineperiode verlengd van 5 dagen naar 7 dagen.
  • Klasgenoten van één of twee besmette leerlingen kunnen naar school indien klachtenvrij. Zij laten zich wel testen bij (milde) klachten, ook bij neusverkoudheid. Bij milde klachten volstaat een zelftest, bij zwaardere klachten moet de test afgenomen worden door de GGD. Bij 3 of meer gevallen binnen 7 dagen in dezelfde klas, is er sprake van een uitbraak en dient het advies van de GGD te worden gevolgd.
Vastgestelde besmettingen en quarantaines graag doorgeven aan ons en natuurlijk ook melden bij de leerkrachten.

Vacature groep 4a

Graag vragen wij u aandacht voor een vacature. Juf Yvette is in blijde verwachting, en dat betekent dat wij vervanging zoeken in 4a vanaf de meivakantie tot de herfstvakantie in het volgend schooljaar. De vacature vindt u als bijlage op deze mail; mocht u iemand weten die hier mogelijk voor in aanmerking zou kunnen komen dan horen wij dat graag! Verspreid deze gerust in uw netwerk.

Lustrum

Tenslotte nog 3 mededelingen inzake het lustrum:
  • Op woensdag 19 januari start, op veler verzoek, de tweede ronde van de verkoop van de lustrum truien! Houd mail en website in de gaten. En.. er kunnen nu ook volwassen maten worden besteld! 
  • Helaas hebben wij moeten besluiten dat het onder deze omstandigheden niet haalbaar is om (de voorbereidingen van) de lustrum musical Lang en Gelukkig in werking te zetten. Deze gaat dan ook niet door. Omdat wij wel een  feestweek hebben gepland in mei (11-13 mei, met onder meer op vrijdag een dansdag en vossenjacht) gaan wij nadenken over een alternatieve invulling (pleinfeest, bbq, talentenjacht, etc). Een drietal ouders is daartoe reeds benaderd, maar het spreekt voor zich dat een dergelijke feestcommissie veel enthousiaste leden nodig heeft. Dus heeft u ideeën, regeltalent en goede zin, wij horen het graag! Vele handen maken licht werk en een onvergetelijk feest!
  • De website van de reünie gaat bijna online. Wij hebben de organisatie hiervan uitbesteed aan een extern bureau. De reünie is 21 mei van 1400-1800 uur, vindt plaats op school en is voor oud-leerlingen en oud- en huidige medewerkers. Spread the Word!