Fijne Kerstvakantie! Laatste update

Vooralsnog zijn wij gesloten tot 18 januari 2021. In deze mail willen u op de hoogte brengen van de laatste informatie omtrent de schoolsluiting.

De groepsleerkrachten geven onderwijs op afstand. Op de groepspagina’s zijn alle dagtaken/weektaken zichtbaar. Omdat in de vorige periode veel vragen waren over het ICT gedeelte zult u van de groepsleerkracht een instructie ontvangen. Wij zijn ook afhankelijk van externe partijen. We merken dat zij (bijvoorbeeld Basispoort) ook even tijd nodig hebben om de software weer aan te passen aan deze situatie.

Leerkrachten zijn  bereikbaar via mail (dringend verzoek om niet via de mobiele telefoon te communiceren) op een manier/tijdstip die ze zelf aangeven.

 

Bij ons op school zorgen voor wij voor noodopvang voor de leerlingen waarvan ouders werkzaam zijn in een cruciaal beroep. Hoewel de regering duidelijk aangeeft dat thuiswerken de norm is en de scholen dicht zijn om het aantal beweegmomenten/verkeersstromen zoveel mogelijk te beperken, worden wij overladen met aanvragen. Dit zorgt hier voor de nodige hoofdbrekens wat betreft de indeling en planning. Wij zetten in op 2 groepen per dag met een maximaal aantal leerlingen. Collega’s en stagiaires die geen eigen groep hebben zullen hiervoor worden ingezet. Zo voorkomen we dat de leerkrachten op hun werkdag de eigen groep moeten bedienen en ook nog de noodopvang moeten verzorgen, iets dat in de vorige lockdown geen geen handige combinatie bleek te zijn. Tevens willen wij benadrukken dat het opvang is en er geen les wordt gegeven; kinderen maken op school hun reguliere groepswerk vanaf de groepspagina.

Er zit een maximum aan wat wij aankunnen qua opvang. Wij denken in overleg met o.a. de gemeente na over alternatieve oplossingen en locaties (bijv. op andere scholen).  

 

Naast de noodopvang mogen wij zogenaamde “kwetsbare leerlingen” opvangen op school. Als er leerlingen zijn waarvan wij denken (of weten uit ervaring) dat de schoolomgeving beter is om te kunnen werken, zullen wij u als ouder benaderen. In dit kader maken we ook een uitzondering voor groep 8. Omdat de advisering voor het VO eind januari al aan de orde is vragen wij deze leerlingen wel naar school te komen. Ouders van groep 8 leerlingen hebben hierover reeds een brief ontvangen.

 

Lezen is leuk en goed voor alle leerlingen! Daarom is er vandaag de mogelijkheid om geweest om boeken te lenen vanuit de schoolbibliotheek. Daar is veel gebruik van gemaakt! Daarnaast de volgende tip:

www.voorleesgids.nl  Door de corona-crisis zijn veel digitale kinderboeken tijdelijk gratis! Op deze website zijn links verzameld. Zo weten ouders, leerkrachten en kinderen waar ze digitale kinderboeken kunnen vinden.

 

Ook is er vandaag de mogelijkheid geweest om de Kerstkaarten in te leveren op school. Er is weer heel veel ingeleverd! Wat ontzettend leuk dat er zo goed verkocht is voor de Stichting Vrienden van de Comeniusschool. Veel mensen hebben deze tijden aangegrepen om kaartjes te versturen, dank voor alle enthousiaste reacties.

 

Net als tijdens de vorige schoolsluiting is er de mogelijkheid om een Chromebook te lenen voor thuisgebruik als de leerling geen mogelijkheid heeft om op een ander device te werken. De uitgifte van deze chromebooks is maandag 4 januari  tussen 15-16.30 uur. U heeft hier mail over ontvangen.
Wij gaan uit van 1 device per gezin en zullen verdelen o.b.v. beschikbaarheid. Uw aanvraag moet uiterlijk zondag 3 januari bij ons binnen zijn, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat alles op maandagmiddag klaar ligt. 


Wij willen u tenslotte danken voor uw lieve en dierbare reacties en mails, fijn dat u de tijd neemt om te reageren op alles dat op school gebeurt, dit doet ons goed! 

Houd komend weekend uw mail in de gaten voor een laatste kerstgroet van het hele team.

 

Fijne feestdagen, fijne vakantie en een goed en gezond 2021.

Tot ziens in januari!