Alle festiviteiten en activiteiten tot de Kerstvakantie

Schema_ouders__brengen_halen_kaarsjesdiensten_1_.pdf

De 6 weken voor de kerstvakantie staan altijd bol van de activiteiten en feestelijkheden. Omdat wij blijven kijken naar wat wél kan, zijn wij hierin niet rigoureus gaan schrappen, maar natuurlijk wel genoodzaakt (per activiteit) e.e.a. aan te passen om ons te blijven houden aan de geldende regels.

Sinterklaas:
Ons doel is om de leerlingen er zo weinig mogelijk mee te confronteren dat alles ‘anders’ is. Zo gaat de pietenochtend voor de kleuters bijvoorbeeld wel door, maar dit jaar geassisteerd door de leerlingen van groep 7. Tevens hebben wij zelf met het team de school versierd.

In de week voorafgaand aan 4 december gaan alle kinderen ook weer speculaaspoppen versieren in de klas.

Sinterklaas en zijn 2 pieten komen op vrijdag 4 december gelukkig ‘gewoon’ naar onze school, maar de ontvangst is helaas dit jaar zonder ouders. U kunt wel LIVE meekijken via de stream op FACEBOOK  en er zullen foto’s gemaakt worden op het plein zodat u toch  kunt meegenieten. In de groepen zelf zullen de collega’s foto’s maken en deze op de groepspagina zetten. 

Paarse Vrijdag:
Deze bijzondere en belangrijke dag vieren wij op vrijdag 11 december. Omdat iedereen mag zijn wie hij/zij is en jezelf zijn een feestje is, mag iedereen deze dag in het PAARS naar school komen. En er staan wel hele bekende kinderen op de posters dit jaar!

Kerst: 
Alle kinderen zijn druk met het ontwerpen van hun kerstkaarten! Wij hopen ze zo snel mogelijk na Sinterklaas te kunnen meegeven om te verkopen. Juist in deze tijden is het sturen van een kaartje extra bijzonder en dat u hier meteen een goed doel mee steunt is in alle opzichten win-win. Wij hopen op een mooie opbrengst voor de Stichting Vrienden van de Comeniusschool!

De Hosianna Dienst (eerste Advent) in de kerk van de EBG op zondag 29 november gaat helaas niet door.

Vanwege het ontbreken van ouderhulp gaan wij op 9 december geen kerststukjes maken in de klassen; we hebben daarvoor een mooi alternatief verzonnen waarvan u het eindresultaat zeker gaat zien!

Onze traditionele Kaarsjesdiensten kunnen geen doorgang vinden met ouders of overige familie erbij. Gelukkig zijn wij wel welkom in de kerk met de leerlingen, en werken wij aan een viering waarbij de traditie van de Kaarsjesdienst en de boodschap van Kerst in ere worden gehouden. De stamgroepen gaan samen naar de kerk voor drie verschillende vieringen. Tijdens deze vieringen wordt het kerstverhaal uitgespeeld door de leerlingen, verwelkomen wij een kerstkoortje dat gaat zingen onder leiding van juf Krista en komt er zelfs een kerst orkest o.l.v. juf Betsy. Ook deze vieringen zullen LIVE te volgen zijn op FACEBOOK, en wij streven ernaar van alle kinderen de traditionele foto met kaars te maken!

Wij realiseren ons dat deze vieringen voor sommige gezinnen een ingewikkelde logistiek kunnen opleveren, maar hopen dat u er begrip voor heeft dat dit nu eenmaal niet anders lukt met de alternatieve invulling. 

Op vrijdagochtend 18 december vieren wij tenslotte Kerst in alle groepen met chocolademelk, een krentenbol en een mandarijn. Daarna begint om 12:30 uur de kerstvakantie. Mocht u nog een kerstboom(pje) willen: de bomen uit de school worden aan het eind van de ochtend aan de weg gezet, neem er gerust één mee of ‘reserveer’ deze alvast bij de leerkracht!

Wij hopen dat u begrip heeft voor de aanpassingen op al onze feestelijke tradities en dat de kinderen evengoed enorm zullen genieten van alles wat de school ze toch kan bieden in deze bijzondere tijden.