GOED nieuws n.a.v. het inspectiebezoek!
slider placeholder

Zoals we eerder hebben aangegeven heeft op 5 en 12 oktober het uitgestelde inspectie onderzoek plaatsgevonden. 

Het onderzoek was een vierjaarlijks verificatieonderzoek op bestuursniveau waarbij de aspecten kwaliteit en financiën werden bekeken. 

Tijdens de voorbereiding op dit bezoek hebben wij als directie, samen met de IB en het team, vastgesteld dat de Comeniusschool op een aantal onderdelen naar onze mening boven de basiskwaliteiten uitsteekt. Daar waar doorgaans het hoogste oordeel een voldoende is, kan een school ook een onderzoek aanvragen naar GOED.

Dat is gebeurd: aanvullend op het vierjaarlijkse verificatieonderzoek is er schoolbreed naar alle standaarden gekeken. De school mocht nergens een onvoldoende op scoren en moest op een aantal onderdelen een GOED behalen, waarmee dan bewezen is dat wij  op die punten uitstijgen boven de basiskwaliteit.

Wij zijn als directie enorm trots en blij om te kunnen melden dat we deze waardering GOED voor onze school hebben behaald!
De standaarden die wij als GOED hebben aangemerkt zijn ook door de inspectie als GOED bevonden. Het betreft de volgende onderdelen:
 • Onderwijsproces

  • Aanbod;

  • Samenwerking;

 • Schoolklimaat

  • Veiligheid

  • Pedagogisch klimaat

 • Kwaliteitszorg en Ambitie

  • Kwaliteitscultuur

 

Wij genieten na van 2 intensieve dagen, die in het teken stonden van een goede en open dialoog met de inspecteurs en het laten zien van alle facetten van onze mooie school. Dank aan iedereen die heeft meegewerkt aan deze dagen. Wanneer het verslag gepubliceerd is geven we een seintje zodat u het kunt lezen.