Update na eerste schoolweek

De eerste schoolweek zit er op! De school is alweer druk in bedrijf.
Graag vestigen wij uw aandacht op onderstaande huishoudelijke en praktische mededelingen:

Schoolfoto’s
Volgende week komt Katinka van Just Click groeps- en indivduele foto’s maken op school.
Hierbij het schema.
Maandag 7 september: individuele foto’s 4/5b, 1/2a, 1/2d, 4a, 3a, 3b
Dinsdag 8 september: individuele foto’s 1/2b, 1/2c, 7a, 6a, 6/7b, 5a
Woensdag 9 september: groepsfoto’s 4/5b, 5a, 6/7b, 7a
Donderdag 10 september: groepsfoto's 3a, 3b, 8a, 8b, 4a, 6a, broertjes en zusjes, individuele foto’s 8a, 8b
Vrijdag 11 september: groepsfoto’s kleuters en uitloop

Als u een foto wilt met broertjes/zusjes die nog niet of niet meer bij ons op school zitten, kunt u Katinka mailen (katinka@justclick.nl)  voor een afspraak (voor of na schooltijd). Let wel, vanwege de corona maatregelen is er dit keer GEEN inloop.

Startbijeenkomsten
Helaas hebben wij geen vorm kunnen vinden waarin de startbijeenkomsten op school plaats kunnen vinden met inachtneming van de regels. Dat betekent dat u op 15 en 17 september niet verwacht wordt in de klassen. 
Alle leerkrachten maken per groep een filmpje ter kennismaking en met de uitleg die u normaliter tijdens deze bijeenkomsten ontvangt. Dit geldt ook voor de plusklas en schaken.

De enige uitzondering hierop zijn de groepen 8. Gezien de aard van het jaar en de groepsspecifieke informatie bent u voor de informatiebijeenkomst met de leerkrachten van 8a en 8b welkom op:
dinsdag 15 september 2020 om 19:30 uur in de kerkzaal van de EBG aan het Zusterplein.
Omdat wij bezoekers moeten registeren willen wij u vragen door te geven of u hierbij aanwezig zult zijn, maximaal 2 ouders per leerling (graag even mailen naar Rick of Mark).

Wat betreft het opgeven voor ouderhulp bij groepsactiviteiten: daarvoor zijn wij bezig met een  een digitale vorm. 

Kennismakingsgesprekken
Deze staan voor alle groepen gepland in de twee weken na de herfstvakantie. 
De leerkrachten van de groepen 3 hebben echter aangegeven deze eerder te willen houden. Als u een kind heeft in groep 3a of 3b kunt u zich inschrijven voor deze gesprekken (die de komende 2 weken op school gehouden worden met juf Linda en juf Krista volgens de geldende regels). 

AVG
Het is gebruikelijk om tijdens de startbijeenkomsten te tekenen voor akkoord omtrent het gebruik van beeldmateriaal van uw kinderen en het doorgeven van uw telefoonnummer aan de klassenouders voor de groepsapp. Omdat de startbijeenkomsten niet live doorgaan, willen wij u vriendelijk verzoeken dit schooljaar uw toestemming digitaal vast te leggen.

U heeft een digitale link ontvangen voor het AVG formulier. Zorgt u er voor dat u dit z.s.m. invult?

Verder willen wij u verzoeken alle overige formulieren die op school nodig zijn (ouderbijdrage, plusklas) z.s.m. in te leveren, en echt te checken of al uw gegevens in het ouderportaal kloppen (anders krijgt u de informatie mails van de verkeerde groepen..)

Tenslotte
In navolging van de richtlijnen van het RIVM willen wij u dringend verzoeken kinderen thuis te houden die klachten of symptomen hebben (verkouden, verhoging, keelpijn). Graag doorgeven via het antwoordapparaat en aan de leerkracht.

Het halen en brengen is afgelopen week goed verlopen. Wij verzoeken ouders van nieuwe kleuters niet meer mee naar binnen te gaan, en ouders van leerlingen uit de Vink mogen voortaan ook wachten op de stoep en het gras voor de nieuwbouw (nu daar geen werkverkeer meer is). Het is inderdaad een stuk drukker op straat nu de middelbare scholieren ook weer op pad zijn, dus de instructies omtrent oversteken bij de zebra blijven onverminderd van kracht.