Laatste nieuws


Hier vindt u het laatste nieuws van onze school

 
Datum
Inhoud
22-02-2018
Staking 14 maart
Op woensdag 14 maart maken drie leerkrachten gebruik van hun recht om gehoor te geven aan de stakingsoproep.

Er wordt op 14 maart geen les gegeven aan de groepen 1-2B, 3B en 6-7B. We roepen u als ouders dringend op om solidair te zijn aan deze actie door de kinderen thuis te houden.
 
De plusklas-leerlingen van groep 6-7B hebben deze woensdag wel les, en komen dus wel naar school (tot 12 uur).
 
Als het u echt niet lukt opvang te regelen, kunt u zich telefonisch aanmelden bij de administratie. De school zorgt dan voor opvang. Let wel: deze opvang is tegen betaling!
 
De vorige stakingen hebben in ieder geval opgeleverd dat de toegezegde bedragen voor het verlagen van de werkdruk, al in 2018 ingezet kunnen worden.
 
We hopen op uw steun en een positief resultaat van ook deze staking zodat werken in het onderwijs weer aantrekkelijk wordt en er binnenkort voldoende goed gekwalificeerd personeel beschikbaar zal zijn om alle leerlingen in het primair onderwijs les te geven en afwezige leerkrachten te vervangen.


 
Top


16-02-2018
Wederom schaaksucces!
Afgelopen woensdag deden de schaker van de Comeniusschool weer mee aan het Zeister Scholen Schaaktoernooi.
In de eerste ronde wonnen onze schakers alle 12 wedstrijden, en de finale ging uiteindelijk tussen onze Team 1 en Team 2. Annelieke, Huib, Jarno en Julian van team 2 wisten team 1 te verslaan en zijn de Zeister Kampioenen! Gefelicteerd met deze fantastische prestatie!


 
Top


14-02-2018
Het lerarentekort is NU
Het lerarentekort is een probleem
We merken aan de beschikbaarheid van invalkrachten via de PIO invalpool en via externe bedrijven, dat het tekort aan leraren echt een probleem is geworden. We spannen ons tot het uiterste in om alle noodzakelijke vervangingen te regelen en de continuïteit van het lesprogramma zo goed mogelijk te borgen. Dat is tot nu toe steeds gelukt dankzij de inzet van teamleden en stagiaires die bereid waren in te vallen en dankzij de flexibiliteit in de opvang van extra leerlingen als een groep verdeeld moest worden over de andere groepen.
 
De rek is er echter nu wel uit. Het zal in de nabije toekomst onvermijdelijk zijn dat we af en toe genoodzaakt zijn aan u te vragen zelf opvang voor uw kind te verzorgen als de leerkracht ziek is. Als we dat doen, mag u er vanuit gaan dat we echt alles hebben geprobeerd om een groep op school op te vangen en het onderwijs zo goed mogelijk te verzorgen.
 
Trots op de inzet van het team
Ik wil graag met u delen dat de directie trots is op de creativiteit, de extra inzet en de flexibiliteit van de teamleden die het mogelijk maakten dat we tot nu toe de leerlingen altijd op school konden opvangen en dat de kwaliteit van het onderwijs er tot nu toe niet onder heeft geleden.
 
Wat u kunt doen
We beseffen dat de keuzes die we maken om aan alle leerlingen onderwijs te bieden niet altijd voor alle leerlingen ideaal zijn. Daarom doen we ook een beroep op u als ouders.
U kunt drie dingen doen:
  1. Kent u leerkrachten vanuit uw omgeving die bereid zijn in te vallen, wijs ze dan op de mogelijkheid zich aan te melden bij PIO.
  2. Laat uw waardering merken aan de leerkrachten, er wordt zeer intensief en hard gewerkt.
  3. Steun de school door, ook als het misschien even anders loopt en er een andere leerkracht voor de groep staat, als er meerdere leerkrachten per week lesgeven in een groep of als de groepen verdeeld moeten worden, achter de school te blijven staan.
 
De piek van het lerarentekort wordt landelijk pas in 2020 of 2021 verwacht. De werkelijkheid is echter dat in onze regio het tekort zich nu al duidelijk laat zien. We rekenen op uw steun zodat wij als school goed onderwijs kunnen blijven bieden aan onze leerlingen.
 
 
 
Top


07-02-2018
Vakantierooster 2018-2019
Benieuwd naar het vakantie rooster, de vrije dagen en studiedagen van het schooljaar 2018-2019? Kijk op deze website bij DE SCHOOL en VAKANTIEROOSTER.
Top


18-12-2017
Kennismakingsochtenden nieuwe ouders
Wij organiseren voor nieuwe ouders een aantal kennismakingsochtenden per jaar. U bent dan van harte welkom om een kijkje te komen nemen in de school en meer informatie in te winnen.
De ochtend duurt van 9:00 tot 11:00 uur en wij adviseren u jonge kinderen thuis te laten.

Het komend schooljaar zijn deze gepland op:
dinsdag 20 maart 2018 - VOL
donderdag 17 mei 2018


U kunt zich aanmelden d.m.v. het sturen van een mailtje naar administratie@comeniusschool.info.

Let wel: wij verwelkomen per ochtend maximaal 10 gezinnen. Het kan dus zijn dat de ochtend van uw voorkeur vol zit.

Heeft u zich opgegeven en komt u toch niet? Dan horen wij dat graag!
 
Top