Rooster schoolvakanties en vrije dagen 
 

Schooljaar 2018-2019:

Eerste schooldag dinsdag 28 augustus 2018

Herfstvakantie          22.10.18 t/m 27.10.18
Kerstvakantie            22.12.18 t/m 06.01.19
Krokusvakantie         22.02.19 t/m 03.03.19
Pasen & meivakantie 19.04.19 t/m 05.05.19
Hemelvaart                30.05.19 t/m 02.06.19
Pinksteren                 10.06.19 t/m 11.06.19
Zomervakantie          20.07.19 t/m 01.09.19

Studiedagen waarop alle leerlingen vrij zijn:
maandag 27.08.18 
vrijdag 02.11.18
maandag 07.01.19
woensdag 29.05.19
Woensdag 12.06.19

Avondvierdaagse:
editie 74 - 2019: 3 t/m 6 juni
editie 75 - 2020: 8 t/m 11 juni